Вітаю Вас Гість!
Субота, 26.05.2018, 15:34
Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

Це важливо

Форма входу

Категорії розділу

Посібники [19]
Статті [3]
Науково-практичні статті на правову тематику
Судова система України [5]

Пошук

baner pravoonline w200
PRAVOONLINE

Корисна інформація

Наші партнери

Ресурсний центр ГУРТ

Захисти себе САМ

Головна » Статті » Посібники

Зміни в земельному законодавстві, що стосуються порядку оформлення права власності на земельну ділянку
Як зазначає ст. 125 Земельного кодексу України: «Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав».

Додатково ч. 9 новоприйнятої ст. 79-1 Кодексу підкреслює, що «земельна ділянка може бути об'єктом цивільних прав виключно з моменту її формування (крім випадків суборенди, сервітуту щодо частин земельних ділянок) та державної реєстрації права власності на неї».

Що ж нам дає виникнення права власності на земельну ділянку та набуття нею статусу об’єкта цивільних прав? Лише з проведенням цих процедур пов’язана можливість реалізації повноважень власника землі, тобто можливість володіння, користування та розпорядження нею, а також потенційна можливість захисту цих повноважень в разі їх порушення зі сторони третіх осіб.

Тепер розберемось із кожною умовою виникнення права власності на такий об’єкт нерухомості як земельна ділянка.

Перша з них - це формування земельної ділянки, яке передбачає визначення її площі та меж. Таке формування здійснюється у порядку:
1) відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності (тобто мова йде про надання вперше земельної ділянки в порядку її приватизації, продажу чи оренди);
2) шляхом поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок (в ситуації, якщо земельна ділянка вже перебувала у власності чи користуванні особи);
3) шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи комунальної власності, яке здійснюється у процесі розмежування земель державної та комунальної власності (якщо вирішується питання про передання земельної ділянки від органу державної влади, у віданні якого вона знаходилась, до органу місцевого самоврядування або навпаки).
Під час застосування кожного із вищенаведених способів формування земельної ділянки для початку особі слід звертатись до ліцензованих землевпорядних організацій за виготовленням документації із землеустрою.

Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера - індивідуального цифрового кода (номера) земельної ділянки, що не повторюється на всій території України, присвоюється земельній ділянці під час проведення її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування такої ділянки. Суттєво! Визначається він за результатами складення документації із землеустрою до її погодження та прийняття рішення про надання земельної ділянки у власність (користування) в установленому порядку. Тобто, якщо раніше такі рішення приймались лише із зазначенням адреси, площі та цільового призначення земельної ділянки, яка підлягала наданню, що на практиці призводило до ситуації, коли одна ділянка могла передаватись двічі, то тепер вже таких помилок бути не зможе, адже кадастровий номер є унікальною індивідуалізуючою ознакою кожної окремої земельної ділянки.

Другою умовою набуття права власності на земельну ділянку є державна реєстрація речових прав на неї, яка здійснюється вже після державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. Тобто, спочатку слід зареєструвати сформовану земельну ділянку на підставі документації із землеустрою з присвоєнням їй кадастрового номера в територіальних органах Державного агенства земельних ресурсів України, а вже далі буде проводитись процедура реєстрації права власності чи іншого речового права на неї в територіальних органах Державної реєстраційної служби України, діяльність якої координується Міністерством юстиції України.

Коротко розповімо про процедуру реєстрації земельної ділянки в органах Державного агенства земельних ресурсів України. Здійснюють таку реєстрацію державні кадастрові реєстратори, які є державними службовцями, мають відповідні посвідчення та власні печатки, а всі рішення стосовно реєстрації земельної ділянки, внесення відомостей про неї в Державний земельний кадастр приймають особисто під свою відповідальність.

До Державного земельного кадастру під час реєстрації земельної ділянки включаються такі відомості про неї:
 • кадастровий номер;
 • місце розташування;
 • опис меж;
 • площа;
 • міри ліній по периметру;
 • координати поворотних точок меж;
 • дані про прив'язку поворотних точок меж до пунктів  державної геодезичної мережі;
 • дані про якісний стан земель та про бонітування ґрунтів;
 • відомості про інші об'єкти Державного земельного кадастру, до яких територіально (повністю або частково) входить земельна ділянка;
 • цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель);
 • склад угідь із зазначенням контурів будівель і споруд, їх назв;
 • відомості про обмеження у використанні земельних ділянок;
 • відомості про частину земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;
 • нормативна грошова оцінка;
 • інформація про документацію із землеустрою та оцінки  земель щодо земельної ділянки та інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку.
Також відомості про земельну ділянку містять інформацію про її власників (користувачів) та зареєстровані речові права відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку. Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію, подаються:
1.    заява за формою, встановленою Державним агенством земельних ресурсів України;
2.    оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;
3.    документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа;
4.    документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.

Варто знати! За строками державна реєстрація земельної ділянки не може перевищувати 14 робочих днів з дня подання відповідної заяви.

Після реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі державний кадастровий реєстратор передає Державній реєстраційній службі України інформацію про:
 • державну реєстрацію земельної ділянки (дату державної реєстрації, орган, що здійснив таку реєстрацію);
 • кадастровий номер, площу, місце розташування земельної ділянки;
 • кадастровий план зареєстрованої земельної ділянки в електронній (цифровій) формі


В свою чергу, Державна реєстраційна служба України одночасно з проведенням державної реєстрації речового права на земельну ділянку передає в орган, що здійснив її реєстрацію,

 • інформацію про суб’єкта права власності чи іншого речового права, якому належить така земельна ділянка (прізвище, ім’я по-батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер фізичної особи),
 • вид зареєстрованого права,
 • дату державної реєстрації, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно із зазначенням відомостей про її кадастровий номер та орган, що здійснив державну реєстрацію.

Зверніть увагу! Послідовність «реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадатсрі – реєстрація речового права на неї в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно» має місце в тому разі, якщо йде мова про набуття прав на новосформовану земельну ділянку, яка до того не перебувала у власності чи користуванні особи. Якщо ж здійснюватиметься відчуження чи перехід інших прав на земельну ділянку, яка вже була об’єктом права власності чи іншого речового права особи, то спочатку органи Державної реєстраційної служби реєструють нового суб’єкта прав на земельну ділянку, а потім передають відповідну інформацію про проведену реєстрацію в органи Державного агенства земельних ресурсів України.

Тепер декілька слів про порядок державної реєстрації речових прав на земельну ділянку. Така реєстрація проводиться на підставі заяви правонабувача, сторін (сторони) правочину, за яким виникло право, або уповноважених ними (нею) осіб. Разом із заявою подаються документи, що підтверджують виникнення, перехід, припинення відповідних прав (договір, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду тощо), та документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації прав та їх обтяжень. Строк реєстрації також становить 14 робочих днів з дня подання заяви.

Результатом реєстрації права власності на земельну ділянку є:
1)    витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, якщо реєстрації підлягав перехід права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої;
2)    свідоцтво про право власності на нерухоме майно, у разі безоплатної передачі земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності за рішеннями органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування. Але, це положення із видачею свідоцтв вступить в силу лише з 01.01.2013 року, а протягом усього 2012 року під час приватизації земельної ділянки видаватиметься ще державний акт на право власності на неї.

Зауважимо, що земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. У разі, якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності).

У разі якщо земельні ділянки, обмеження (обтяження) у їх використанні зареєстровані у Державному реєстрі земель (діяв до 01.01.2012 року), відомості про такі земельні ділянки, обмеження (обтяження) підлягають перенесенню до Державного земельного кадастру в автоматизованому порядку, без подання заяв про це їх власниками, користувачами та без стягнення плати за таке перенесення.

Категорія: Посібники | Додав: podilliga (20.01.2012)
Переглядів: 20192 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 1
1  
Поясніть, будь ласка, чи потрібно виробляти технічну документацію для реєстрації договора оренди земельної ділянки під металевим гаражем для автомлобіля з ручним керуванням інваліда ВВВ. Закінчився строк дії попереднього договору, який був зареєстрований в міський раді. На новий договір вимагають держреєстрацію з виробленям технічної документації. Дякую. Марина Леонтіївна, т. 050 93 00 728.

Ім`я *:
Email *:
Код *: