Вітаю Вас Гість!
Понеділок, 23.04.2018, 09:22
Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

Це важливо

Форма входу

Категорії розділу

Посібники [19]
Статті [3]
Науково-практичні статті на правову тематику
Судова система України [5]

Пошук

baner pravoonline w200
PRAVOONLINE

Корисна інформація

Наші партнери

Ресурсний центр ГУРТ

Захисти себе САМ

Головна » Статті » Судова система України

Судочинство в господарських справах
Основним завданням системи господарського судочинства є захист законних прав та інтересів суб’єктів господарювання. Це завдання вирішується за допомогою функції розгляду конкретних справ в судових засіданнях.
Розглядаючи справи та встановлюючи невиконання зобов’язання або виконання його неналежним чином по відношенню до кількісних, якісних показників, строків і тому подібне, суд відшкодовує збитки стороні, яка постраждала, стягує штрафні санкції з порушника.
За договірними спорами суд коригує умови договору відповідно до закону і з врахуванням бажань та можливостей сторін. По справах з визнання недійсними актів суд захищає права та інтереси господарюючих суб’єктів від неправомірних дій тих чи інших органів

Компетенція господарських судів поширюється на підприємства, установи, організації і громадяни, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи й у встановленому порядку одержали статус суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду відповідно до встановленої підсудності господарських справ за захистом своїх порушених чи оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.
Господарським судам підвідомчі лише конкретно визначені категорії справ, що є істотною ознакою, яка відзначає їх від судів загальної юрисдикції.

Так, господарським судам підвідомчі:
- справи  у  спорах,  що  виникають  при  укладанні, зміні,  розірванні  і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо  приватизації майна, та з інших підстав, крім:
- спорів про приватизацію державного житлового фонду;
- спорів, що виникають при погодженні стандартів  та  технічних умов;
- спорів про  встановлення цін на продукцію (товари),  а також тарифів на послуги  (виконання  робіт),  якщо  ці  ціни  і  тарифи відповідно  до  законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;
- cпорів, що  виникають  із   публічно-правових   відносин   та віднесені   до   компетенції   Конституційного   Суду  України  та адміністративних судів;
- справи про банкрутство;
- справи  за  заявами  органів  Антимонопольного  комітету
України,  Рахункової  палати  з  питань,  віднесених законодавчими актами до їх компетенції;
- cправи,  що  виникають  з корпоративних відносин у спорах між господарським  товариством  та  його  учасником  (засновником, акціонером),  у  тому  числі  учасником,  який вибув,  а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов'язані  із створенням,  діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів;
- справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери;
- справи  у  спорах,  що виникають із земельних відносин, в
яких  беруть участь суб'єкти господарської діяльності, за винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів.

Систему господарських судів в Україні місцеві господарські суди, апеляційні господарські суди та Вищий господарський суд України.

Адреси судів,  іншу контактну інформацію, реквізити для сплати судового збору та ІТЗ ви зможете знайти на офіційному веб-порталі "Судова влада України".

Місцеві господарські суди розташовані у всіх обласних центрах областей, у столиці Автономної республіки Крим та містах республіканського значення Києві та Севастополі. Юрисдикція місцевих господарських судів поширюється у межах свого регіону. Загальна кількість — 27.

Звернення до господарського суду з метою вирішення того чи іншого спору відбувається шляхом подання позовної заяви.
Для звернення до місцевого господарського суду за захистом встановлюється загальна позовна давність у 3 роки. У деяких випадках встановлюється спеціальна позовна давність у 1 рік, зокрема у справах про:
1) стягнення неустойки (штрафу, пені);
2) спростування недостовірної інформації, поміщеної у ЗМІ;
3) переведення на співвласника прав та обов’язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності;
4) у зв’язку з недоліками проданого товару;
5) у зв’язку з перевезенням вантажу, пошти.
Позовна давність у 10 років застосовується до вимог про застосування наслідків нікчемного правочину.
Перебіг позовної давності починається з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Позовна  заява  подається  до господарського суду в письмовій формі  і  підписується  повноважною  посадовою особою позивача або його представником, прокурором чи його заступником, громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності або його представником.
Позовна заява повинна містити:
1)  найменування  господарського  суду,  до  якого  подається заява;
2)  найменування  (для  юридичних  осіб)  або ім'я (прізвище, ім'я  та  по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних   осіб),   ідентифікаційні  коди  суб'єкта  господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або  індивідуальні
ідентифікаційні    номери    за   їх   наявності   (для   фізичних осіб - платників податків);
3)  документи,  що  підтверджують  за  громадянином  статус суб'єкта підприємницької діяльності;
4) зазначення  ціни  позову,  якщо  позов  підлягає  грошовій оцінці; суми договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів);
5)  зміст  позовних  вимог;  якщо  позов  подано  до  кількох відповідачів, - зміст позовних вимог щодо кожного з них;
6) виклад  обставин,  на  яких  ґрунтуються  позовні  вимоги; зазначення   доказів,   що підтверджують позов; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи  оспорюються;  законодавство,  на підставі якого подається позов;
7)  відомості  про  вжиття  заходів  досудового  врегулювання спору, якщо такі проводилися;
8) відомості  про вжиття запобіжних заходів  відповідно  до розділу V-1 цього Кодексу;
9) перелік документів  та  інших  доказів,  що  додаються  до заяви.
У позовній заяві можуть бути вказані й інші  відомості,  якщо вони необхідні для правильного вирішення спору.
Позивач, прокурор чи його заступник зобов'язані  при поданні позову надіслати сторонам копії позовної заяви та доданих  до  неї документів, якщо цих документів у сторін немає.
Такий  самий  обов'язок  покладається  на  позивача  у   разі залучення  господарським   судом   до   участі  у  справі  іншого відповідача,  заміни  господарським судом неналежного відповідача.

До позовної заяви додаються документи, які підтверджують:
1)  вжиття  заходів  досудового  врегулювання  господарського спору у випадках, передбачених Господарським процесуальним кодексом, кожним із відповідачів  (у  спорах,  що  виникають  при  укладанні, зміні чи розірванні договорів, - відповідно договір, проект договору, лист, який  містить  вимогу про укладання, зміну чи розірвання договору, відомості   про   пропозиції   однієї   сторони  і  розгляд  їх  у встановленому порядку, відповідь другої сторони, якщо її одержано, та  інші документи; у спорах, що виникають при виконанні договорів та  з  інших  підстав,  -  копія  претензії,  докази її надсилання відповідачу,   копія   відповіді   на  претензію,  якщо  відповідь одержано);
2) відправлення відповідачеві копії позовної заяви і  доданих до неї документів;
3) сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;
4)  сплату  витрат  на  інформаційно-технічне  забезпечення судового процесу;
5) обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.
До заяви про визнання акта недійсним  додається  також  копія оспорюваного акта або засвідчений витяг з нього.
До   позовної   заяви,   підписаної  представником  позивача, додається  довіреність   чи   інший   документ,   що   підтверджує повноваження представника позивача.

Апеляційні господарські суди переглядають рішення та ухвали господарських судів першої інстанції. Загальна їх кількість — 8. Юрисдикція апеляційних господарських судів є особливою і не збігається з адміністративно-територіальним устроєм.

Апеляційна скарга подається через місцевий господарський суд, який розглянув справу. Апеляційна скарга подається на рішення     місцевого господарського  суду  протягом десяти днів,  а на ухвалу місцевого господарського суду - протягом п'яти  днів  з  дня  їх  оголошення місцевим  господарським  судом.
12 серпня 2010 р. Президент України підписав Указ № 811/2010 щодо «Питання мережі господарських судів України», відповідно до якого були ліквідовані Житомирський, Запорізький, Київський міжобласний та Луганський апеляційні господарські суди та був утворений Рівненський апеляційний господарський суд.
До цього нововведення під юрисдикцію Житомирського апеляційного господарського суду підпадала Вінницька, Житомирська та Хмельницька область, під юрисдикцію Запорізького апеляційного господарського суду підпадала Запорізька та Херсонська область, під юрисдикцію Київського міжобласного суду підпадала Київська (без м. Києва), Полтавська та Черкаська область, а під юрисдикцію Луганського апеляційного господарського суду підпадала лише Луганська область.
Під юрисдикцію новоствореного Рівненського апеляційного господарського суду підпадає Вінницька, Волинська, Житомирська, Рівненська та Хмельницька область.
Приводимо назви та адреси апеляційних господарських судів, а також областей, на які поширюється їх юрисдикція:

Вищий господарський суд України є вищим судовим органом у системі спеціалізованих господарських судів України та касаційною інстанцією у господарських справах.


Перегляд господарських справ Верховним судом України.
Заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана виключно на таких підставах:
1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах;
2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.

Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається протягом одного місяця з дня ухвалення судового рішення господарського суду, щодо якого подано заяву про перегляд судових рішень господарських судів, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання, на підтвердження неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
Заява про перегляд судових рішень на підставах встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом, може бути подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.


Категорія: Судова система України | Додав: podilliga (18.05.2011)
Переглядів: 9948 | Рейтинг: 2.3/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: